Now showing items 1-3 of 3

 • Dividendová strategie – součást behaviorální ekonomie 

  Fojtů, Kateřina; Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Purpose of this paper is criticaly analyse the role of dividend by using knowledge from the field of behavioral economics. Concepts such as moral hazard and asymmetric information are associated ...
 • Model zákazníka generace Y na trhu bankovních a jiných finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie 

  Fojtů, Kateřina
  Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typického představitele generace Y na trhu finančních produktů a na základě těchto charakteristik vytvořit model zákazníka generace Y na trhu finančních produktů v kontextu ...
 • Podnikatelský záměr 

  Havránek, Lukáš
  Bakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v ...