Now showing items 1-7 of 7

 • Historie automatizace v Čechách 

  Ondrášek, Martin
  Zvonkohry byly jedny z prvních aplikací automatických zařízení. Tato práce se převážně zabývám popisem zvonkohry umístěné ve věži Pražské Lorety, dokumentujícího historické počátky automatizace u nás.
 • Inovace ozvučníku klarinetu pomocí Besselových funkcí 

  Kudělka, Josef
  Bakalářská práce se věnuje porovnání vlivu klarinetových ozvučníků na jeho výsledné spektrum a směrovou charakteristiku. Porovnává originální ozvučník s vlastními ozvučníky navrženými pomocí Besselových zvukovodů a ...
 • Návrh automatického pohonu kostelních zvonů 

  Zajíc, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobou a otestováním univerzálního automatu pro pohon kostelních zvonů. V rešeršní části jsou shrnuty informace o zvonech, jejich použití a vlastnosti. Dále jsou analyzovány možnosti ...
 • Simulace idiofonického nástroje 

  Múčka, Martin
  Práce se zabývá dynamickou simulací chování reálného zvonu v čase. Model je vytvořen podle principů fyzikální diskretizace jako pružinový v softwaru FyDiK3D. Aby mohl být model prohlášen za odpovídající skutečnosti, je ...
 • Slévárenské technologie ve zvonařství 

  Šromota, Michal
  Tématem bakalářské práce, jež sestává z teoretické a praktické části, je zvonařské řemeslo. Cílem bylo shrnout technologii výroby zvonů, jak z hlediska současného, tak historického. Základem teoretické části je literární ...
 • Výroba zvonů 

  Dušek, Otakar
  Bakalářská práce s názvem „Výroba zvonů” obsahuje základní informace o historickém vývoji zvonů, akustických vlastnostech zvonů a jednotlivých procesech provázejících jejich výrobu. V práci jsou podrobně popsány jednotlivé ...
 • Zastřešení církevního objektu 

  Lecián, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce zastřešení církevního objektu o půdorysných rozměrech 15,5 x 17,5m v obci Chudčice severozápadně od Brna. Výška objektu je 16m z toho 12m tvoří krov. Hlavní nosnou ...