Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza výnosnosti primárních emisí akcií na českém kapitálovém trhu 

  Vašíčková, Soňa
  Diplomová práce se zabývá analýzou výnosnosti primárních emisí akcií tzv. IPO - Initial Public Offering na českém kapitálovém trhu. Teoretická část práce se zabývá především vymezením základních pojmů a problematikou ...
 • Asistovaná vektorizace a paralelizace kódu pomocí standardu OpenMP 4.0 

  Slouka, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce je optimalizácia kódu pomocou štandardu OpenMP 4.0, ktorý poskytuje prostriedky pre asistovanú paralelizáciu a vektorizáciu. Okrem popisu štandardu OpenMP 4.0 práca obsahuje aj náhľad do architektúr ...
 • Benchmark classification dataset for laser-induced breakdown spectroscopy 

  Képeš, Erik; Vrábel, Jakub; Střítežská, Sára; Pořízka, Pavel; Kaiser, Jozef (Springer Nature, 2020-02-13)
  In this work, we present an extensive dataset of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) spectra for the pre-training and evaluation of LIBS classification models. LIBS is a well-established spectroscopic method for ...
 • Kryptografická podpora současných programovatelných čipových karet 

  Vančo, Petr
  Bakalářská práce se zabývá bechmarkovými testy nad čipovými kartami MultOS. V úvodu práce jsou popsány vlastnosti čipových karet, následuje pak komunikace s čipovými kartami. Poté jsou zde srovnány operační systémy čipových ...
 • Měření výkonnosti grafického akcelerátoru 

  Vanek, Juraj
  Námetom mojej práce je meranie výkonnosti grafického akcelerátoru pri zobrazovaní 3D scén. Zameriava sa na otestovanie výkonu akcelerátoru z každého uhla pohľadu pri výkonovo kritických operáciách v 3D grafike. Pojednáva ...
 • Měření výkonnosti grafického akcelerátoru 

  Dvořák, Milan
  Tato práce se zabývá měřením výkonnosti grafických akcelerátorů. Popisuje vlastnosti současných grafických akcelerátorů a existující řešení měření jejich výkonu. Navrhuje vlastní metodiku pro měření výkonu a popisuje způsob ...
 • Moderní programovací jazyk Julia 

  Fojtík, Pavel
  Tato práce popisuje dynamický programovací jazyk Julia. Nejprve uživatele seznámí s jeho syntaxí a implementací. Dále popisuje základní pravidla pro efektivní psaní kódu a optimalizaci. Tento dokument také uvádí některé ...
 • Porovnání výkonnosti virtuálního stroje CACAO s HotSpot JVM 

  Malík, Nikolaj
  Cílem této práce je představit platformu Java a dva vybrané zástupce implementací virtuálních strojů (JVM). V první řadě bude představen rozšířený virtuální stroj JVM HotSpot, v druhé řadě jedna z alternativních variant, ...
 • Security hardening systému Windows Server 2016 

  Křiváková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšování bezpečnosti systémů Windows pro servery, konkrétně je teorie aplikována na prostředí Windows Server 2016. Popisuje jednotlivé kroky zvyšování zabezpečení sítě za ...
 • Skriptovací jazyky na platformě Java 

  Genserek, Michal
  Práce se zabývá skriptovacími jazyky odpovídajícími normě JSR223 na platformě Java, součástí práce je i popis aplikačního rozhraní vyžadovaného touto normou. Dále je v práci zahrnuto zhodnocení problémů vyplývajících z ...
 • Správa paměti v Linuxu 

  Tuček, Jaroslav
  Práce popisuje správu paměti v jádře linuxu. První část je věnována stručnému shrnutí architektury operačních systémů a teorii správy paměti - jmenovitě virtuální paměti, stránkovacím tabulkám, algoritmům stránkování a ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Zouharová, Jana
  Objekt svým hmotovým rozvržením uzavírá chybějící část městského bloku. Hmotovým členěním upevňuje nárožní pozici a vytváří důležitý orientační bod. Bezezbytku splňuje stavební program a dále nabízí další funkce. Na hmotové ...
 • Testovací úlohy a experimentální zařízení pro jaderné reaktory typu VVER 

  Šimek, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku testovacích úloh a experimentálních zařízení pro tlakovodní reaktory východní koncepce typu VVER. V teoretické části jsou nejprve popsány reaktory typu VVER, jejich historie, ...
 • Zkoumání souvislostí mezi pokrytím poruch a testovatelností elektronických systémů 

  Rumplík, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy testovatelnosti číslicových obvodů a pokrytím poruch. Obsahuje popis návrhu číslicových systémů, jejich diagnostiky, dále popis nástrojů na generování a aplikaci testů a sady ...