Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nástroje pro výrobu prolisů 

    Hejna, Jaroslav
    Práce předkládá návrh nástroje na výrobu prolisů do dílce dna zemědělského sila z materiálu Dx51D. V rešeršní části jsou rozebrány technologie, které se při prolisování využívají, stříhání a tažení. Následující kapitola ...
  • Ohýbání trubek 

    Richter, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem technologie ohýbání trubek kruhových průřezů. V první části jsou rozepsány vzorce pro výpočet procesů odehrávajících se v materiálu polotovaru a vzorce pro upřesnění ...