Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli 

    Klimek, Stanislav
    Titul a jméno autora: Bc. Stanislav Klimek Instituce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Název práce: Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli Vedoucí práce: ...