Now showing items 1-7 of 7

 • Diagnostická jednotka pro motorku 

  Smola, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí diagnostického nástroje pro starší typy zážehových motorů. Práce obsahuje základní informace pro pochopení problematiky funkce a seřízení CV karburátoru, rešerši komerčně dostupných ...
 • Kritická sektorová analýza trhu s pohonnými hmotami 

  Jaroš, Martin
  Ve své práci analyzuji trh s pohonnými hmotami v České republice z pohledu nabídky čerpacích stanic a poptávky spotřebitelů. Jedná se o oligopolní tržní strukturu, kde přední místa zaujímají převážně zahraniční značky. Typ ...
 • Paliva získávaná z biomasy. 

  Poskočil, Milan
  Bakalářská práce se zabývá studii současného stavu využití paliv získávaných z biomasy pro pohonné jednotky vozidel a jejich další perspektivou. Cílem práce je zpracovaní přehledu motorových paliv získávaných z biomasy, ...
 • Pohonné jednotky automobilů BMW 

  Guláš, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami mníchovskej automobilky BMW. Hodnotí ich historický vývoj, zameriava sa na zaujímavé inovatívne riešenia v danej oblasti, charakterizuje súčasný stav a úspech BMW na svetovom ...
 • Pohonné jednotky vozidel Octavia 

  Friedl, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami automobilov Škoda Octavia. Popisuje ich vlastnosti, použité technológie, konštrukčné riešenia, vývoj a uplatnenie v priebehu rokov, v ktorých bola Škoda Octavia prvej ...
 • Přímý vstřik benzínu 

  Donutil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím přímého vstřikování u zážehových motorů. Vysvětluje princip činnosti a výhody oproti starším způsobům tvorby směsi. Uvádí jednotlivé komponenty a aktuální přehled nabízených pohonných ...
 • Systémy přímého vstřikování paliva u zážehových motorů 

  Vondráček, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá přímým vstřikováním paliva u zážehových motorů. V jednotlivých kapitolách se dozvíme o principu činnosti vstřikování paliva, seznámíme se s jednotlivými základními částmi a komponenty a ...