Now showing items 1-2 of 2

  • Stavebně technologická etapa zastřešení výrobního objektu v Rohovládově Bělé 

    Marek, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení montážního střediska Top Centrum v obci Rohovládová Bělá. Cílem práce je vypracování technologického předpisu, řešení dopravních tras, zařízení staveniště, časového ...
  • Víceúčelový dům 

    Pánek, Martin
    Hlavní náplní této diplomové práce je návrh pěti-podlažního víceúčelového domu. Dům je rozdělen na hlavní obytnou část, ke které přísluší především obytné buňky dostupné po schodišti z přízemí a dále sklepní boxy a kočárkárna. ...