Now showing items 1-11 of 11

 • Bytový dům 

  Marek, Václav
  Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu v Chotěboři. Bytový dům je navržen z části čtyřpodlažní a z části pětipodlažní, podlaží jsou ukončena obytným podkrovím. Bytový dům je napojen na stávající bytovou ...
 • Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

  Tkadleček, Petr
  Práce se zabývá nedestruktivními metodami používanými ve stavebnictví se zaměřením na vyhledávání dutin a poruch v betonových konstrukcích. V první části práce jsou jednotlivé metody popsány a porovnány z hlediska metodiky. ...
 • Možnosti hodnocení trvanlivosti povrchové vrstvy betonu stavebních konstrukcí 

  Blažek, Michal
  Diplomová práce pojednává o možnostech hodnocení trvanlivosti povrchové vrstvy betonu stavebních konstrukcí. Trvanlivost povrchové vrstvy betonu zpravidla rozhoduje o trvanlivosti konstrukce jako celku. Aby mohla být ...
 • Možnosti odstranění zelených řas z betonových konstrukcí 

  Cochlárová, Milena
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou potlačení růstu řas na betonových konstrukcích. Předmětem práce je návrh nátěrů a samotných konstrukčních betonů s obsahem ochranného prvku s cílem potlačit růst řas. Jako ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ 

  Opatrný, Vladimír
  PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ. K návrhu bylo přistoupeno jako k celkové asanaci území se zanecháním a znovuvyužitím jednoho centrálního objektu. Dále zde bylo umístěno několik ...
 • Relaxační centrum ve Velkém Meziříčí 

  Prudek, Michal
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby relaxačního centra ve Velkém Meziříčí a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále je projektová dokumentace doplněna o dvě specializace. Konkrétně o ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Chrbolková, Erika
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o rodinný dům, který se bude nacházet ve stávající zástavbě v okrajové části obce Sobíňov. Objekt je navržen jako jednopodlažní, ...
 • Stavebně technický průzkum objektu rodinného domu 

  Odstrčil, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou jednoho objektu rozděleného na 4 bytové jednotky. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést z důvodu, že majitel chce svoji bytovou jednotku zbourat a postavit místo ní ...
 • Stavebně technologické řešení nosného systému budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování ve Štítech 

  Revús, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rozhodujících nosných konstrukcí budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování ve Štítech. Práce má za cíl najít stavebně - technologické optimum při provádění hlavní stavební výroby. ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno 

  Šemberková, Klára
  Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno. Moje práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních etap, projekt zařízení ...
 • Využití metody georadaru pro zjišťování poruch konstrukcí 

  Křepelka, Jan
  Práce pojednává o nedestruktivních zkouškách, umožňujících zkoumání poruch betonu v jeho vnitřní struktuře. V teoretické části jsou popsány vybrané metody z hlediska jejich principu. Z něj vychází pro každou metodu její ...