Now showing items 1-2 of 2

  • Lávka tvořená předpjatým pásem s obloukem 

    Glajcar, Karel
    Předmětem diplomové práce je návrh lávky přes dané koryto řeky. Hlavní náplní je návrh a výpočet předpjatého pásu s obloukem, které tvoří hlavní nosnou konstrukci lávky. Oblouk tvoří dva půdorysně zakřivené samostatné, ...
  • Obloukový most přes dálnici 

    Pěkník, Robin
    Předmětem diplomové práce je návrh silničního mostu přes dálnici D1 u města Přerov. Ze tří navržených variant byl pro podrobnou analýzu vybrán most se samokotvenou obloukovou konstrukcí, která je výhodná pro hluboký zářez. ...