Now showing items 1-8 of 8

 • Hluk kuželového soukolí 

  Foltis, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je stanovit vliv jednobokého odvalu kuželového soukolí na hladinu hluku kompletní nápravy. Dále, se zde zabývat, jak výrobou a geometrii kuželových soukolí, tak i vznikem, tvarem a polohou ...
 • Konstrukční návrh drtiče větví 

  Labský, Jiří
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh štěpkovače větví, připojovaného za traktor ZETOR 3011. V úvodu práce je popsáno k čemu štěpkovače slouží. První část práce obsahuje rešerši v oblasti štěpkovačů větví. ...
 • Možnosti nahrazení sekundárního převodu řetězem vozidla Formule Student převodem ozubenými koly 

  Košík, Matej
  Táto práca sa zaoberá preskúmaním možností nahradenia reťazového sekundárneho prevodu prevodom ozubeným súkolesím s účelom integrácie sekundárneho prevodu a diferenciálu do bloku motora vozidla Fomula Student. Porovnáva ...
 • Návrh komponent řízení vozidla 

  Hlaváč, František
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí komponent sestavy řízení závodního monopostu Formule Student. Hlavními komponenty jsou hřeben řízení s tělesem částečně vyrobeným z uhlíkového kompozitu a kuželová převodka řízení se ...
 • Návrh samosvorného diferenciálu závodního automobilu 

  Kresta, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na návrh samosvorného diferenciálu závodního automobilu. Popisuje metodu sestavení modelu prostoru pro diferenciál s využitím 3D scanneru ATOS a prostředí softwaru Pro/ENGINEER. Další část ...
 • Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla 

  Talavášek, Václav
  Bakalářská práce na téma Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla má za cíl přiblížit funkci diferenciálu, různá provedení diferenciálů, možnosti úprav a servisování. Další část práce je zaměřena na sériovou výrobou ...
 • Řídicí systémy řazení reverzace pod zatížením traktorových převodovek 

  Holub, Přemysl
  Bakalářská práce se zabývá přehledem používaných traktorových převodovek řazených pod zatížením. Zahrnuje důvody potřebnosti konstruovat tyto převodovky a požadavky na takovéto převodové ústrojí. Podrobněji jsou zde popsány ...
 • Výroba ozubení kuželového soukolí 

  Vondra, Tomáš
  Cílem této bakalářská práce je podat základní informace o teorii a výrobě kuželových ozubených kol. Práce také obsahuje návrh plastového kuželového soukolí s přímými zuby a porovnání dvou různých výrobních technologií, ...