Now showing items 1-6 of 6

 • Centrum paliativní péče 

  Matějíčková, Petra
  Předmětem diplomové práce je novostavba centra paliativní péče v Žamberku. Jedná se o samostatně stojící budovu na svažitém pozemku, která je částečně podsklepená a má tři nadzemní podlaží. Z hlediska provozního se jedná ...
 • Domov pro seniory 

  Svačinová, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem domova pro seniory ve městě Bučovice. Jedná se o třípodlažní stavbu obdélníkového půdorysu částečně zasazenou do svahu. Uprostřed budovy je atrium zasahující do prvního podlaží. Stavba je ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Bušinová, Eva
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl zpracováván v rámci předmětu AG035. Náplní této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace ke studii novostavby polyfunkčního domu. Studovaný objekt, ...
 • Sport hotel na břehu Vltavy 

  Fojtáchová, Zuzana
  Tématem mé diplomové práce je Sport hotel na břehu Vltavy. Práce se zabývá návrhem projektu polyfunkční stavby - hotelu s restaurací a sportovním centrem. Součástí návrhu jsou i venkovní hřiště. V prvním podlaží je restaurace, ...
 • Tělocvična Dolní Kounice 

  Julínek, Roman
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován pro předmět AG035 v šestém semestru bakalářského studia. Zadáním práce je novostavba objektu tělocvičny v Dolních Kounicích. Jedná se o pozemek v ...
 • Zhodnocení objektu při jeho modernizaci na bezbariérovou stavbu 

  Vašek, David
  Cílem této bakalářské práce bude zhodnocení objektu při jeho modernizaci na bezbariérové řešení, aby mohl být plně využíván osobou s omezenou schopností pohybu. Mým úkolem bude ocenění stávající nemovitosti, poté navržení ...