Now showing items 1-2 of 2

  • GSM modul pro bezdrátové senzorové sítě 

    Mayer, Jan
    Projekt si klade za cíl vytvoření komunikačního kanálu mezi uživatelem a vzdálenou bezdrátovou senzorovou sítí prostřednictvím GSM technologie. Toho docílíme spojením senzoru Iris firmy Crossbow s GSM modulem firmy Teltonika. ...
  • Webové služby pro podporu geolokace v rozsáhlých sítích 

    Imlauf, Michal
    Cílem této diplomové práce je popsat techniky geolokace v rozsáhlých bezdrátových sítích a způsoby vyjádření lokace jednotlivých uzlů. Praktická část popisuje implementaci webových služeb, jenž simulují pohyb uzlů v těchto ...