Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza dosahu signálu bezdrátových sítí 

  Šimek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace systému pro výpočet pokrytí bezdrátových sítí, je implementována jako webový portál, a napsána v programovacím jazyce Java. Text práce popisuje práci s použitými ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Výborný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí bezdrátového zabezpečovacího systému pomocí standardu IEEE 802.15.4 ZigBee. Návrh se skládá z vytvoření topologie zabezpečovacího systému monitorujícího domácnost (rodinný ...
 • Bezdrátovy elektronický měřící a zabezpečovací systém budov 

  Vichta, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátového zabezpečovacího systému. Návrh se skládá z prostudování jednotlivých komponentů bezdrátových zabezpečovacích systémů jako jsou detektory, ústředna, GSM ...
 • Bezpečnost bezdrátové sítě poskytovatele internetových služeb 

  Parolek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou stavu bezpečnosti bezdrátové sítě poskytovatele internetových služeb, konkrétně společnosti Net-Connect s.r.o. Identifikuje slabá místa a navrhuje opatření, která vedou ke zvýšení ...
 • Hledání klíčů zabezpečených bezdrátových sítí pomocí GPU 

  Tyrala, Radek
  Tato práce se zabývá bezpečností v bezdrátových sítích se zaměřením na sítě typu Wi-Fi. Jsou zde charakterizovány používané bezpečnostní standardy a diskutována jejich slabá místa. Podrobněji se soustředí na bezpečnostní ...
 • Implementace kvality služby v bezdrátových sítích 

  Kaman, Štěpán
  Bezdrátové sítě představují v současné době častý přístup připojení stanic do místní sítě či k Internetu. Až do roku 2005 neexistovala ve standardu 802.11 podpora prioritních dat a využití multimediálních služeb je v těchto ...
 • Monitoring a analýza provozu v pásmu 2.4GHz 

  Zelený, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi a způsoby detekce zařízení využívajících technologii Bluetooth nebo Wi-Fi, s budoucím možností využití pro monitorování pohybu lidí. Detekce probíhá pouze v pásmo 2.4 GHz. Je ...
 • Multimediální služby v mobilních sítích 

  Kovář, Petr
  Již dlouho byly vyvíjeny způsoby, které by umožnily rychlou výměnu informací na co nejdelší vzdálenosti. Až do nedávné doby byly prostředky komunikace na dálku značně limitovány jak možnostmi tehdejších technologií, tak i ...
 • Nástroj na testovaní bezpečnosti bezdrátových sítí 

  Gancarčík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí, současnými možnostmi ochrany těchto sítí a implementaci nástroje na jejich testování. Pojednává také o využití technologie nVidia CUDA k akceleraci paralelních ...
 • Návrh chytrého senzoru s komunikačním rozhraním založeném na technologii LoRaWAN 

  Šigut, Štěpán
  Rostoucí kapacita baterií, vyšší integrace polovodičů a klesání ceny za výpočetní výkon podporují populární myšlenku internetu věcí. Poslední roky lze pozorovat rychle rostoucí trend v počtu připojených zařízení do internetu. ...
 • Návrh počítačové sítě v budově střední školy 

  Marčišák, Petr
  Ve svoji bakalářské práci se chci zabývat návrhem bezdrátové počítačové sítě v bloku budovy školy, kde probíhá teoretická výchova. Hlavním důvodem je vzrůstající počet požadavků na připojení k sítí, či internetu, které ...
 • Návrh, realizace a simulace síťových protokolů v NS2 

  Zvolenský, Daniel
  Cílem této práce je podrobně se seznámit se simulačním prostředím Network Simulator 2, nastudovat problematiku senzorových sítí a jejich podporu v tomto simulátoru a dle výběru implementovat příslušný protokol a realizovat ...
 • Nový model zabezpečení implementovaný v metropolitní síti 

  Dančuk, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovými počítačovými sítěmi, především z hlediska bezpečnosti. Shrnuje bezpečnostní zásady a standardy používané v těchto sítích. Poukazuje na nedostatky především starších mechanismů ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Jäger, Vítězslav
  Obsahem mé práce je uvést základní problematiku bezdrátových sítí. Podává přehled o používaných standardech. Analyzuje nejrozšířenější z nich a zaměřuje se na jejich architekturu a bezpečnost. Dalším krokem bude vytvoření ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Hrůza, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátové sítě. V první části teoreticky popisuje technologie, které se používají pro stavbu bezdrátových sítí a následně je prakticky aplikuje při realizace bezdrátové sítě pro společnost ...
 • Realizace zajištění kvality služeb v bezdrátové síti 

  Branč, Martin
  Tato bakalářská práce podává kompletní přehled o bezdrátových sítích 802.11. Popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Dvě teoretické a dvě praktické. Teoretická část obsahuje ...
 • Směrování v bezdrátových sítích 

  Janský, Václav
  Práce se zabývá směrovacími protokoly pro ad hoc bezdrátové sítě. Nejdříve je nastíněna problematika ad hoc sítí. Poté je představeno rozdělení směrovacích protokolů pro ad hoc sítě podle různých kritérií. Největší pozornost ...
 • Systém pro sledování a správu senzorových sítí 

  Sedlák, Filip
  Práce se zabývá metodou správy IP sítí pomocí protokolu SNMP. Dále popisuje principy sítí založených na bezdrátovém standardu ZigBee a zabývá se možností použití technologie SNMP pro správu takových sítí. Praktická část ...
 • Systémy řízení skladových operací 

  Korčián, Stanislav
  Cílem práce je popis metod implementace systémů řízení skladových operací v průmyslovém podniku se zaměřením na technické řešení, optimalizaci programového vybavení a zavádění nových způsobů práce. Vývoj systému řízení ...
 • Útoky na standard 802.11 

  Burian, Vojtěch
  Práce se věnuje problematice standardu 802.11, zabezpečení bezdrátových sítí, a to jak z historického hlediska, tak ze současnosti. První část je věnována problematice zabezpečených sítí WEP. Následně je navázáno na ...