Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a implementace rozsáhlé bezdrátové sítě 

    Bujnoch, Aleš
    Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi bezdrátové komunikace a realizací bezdrátové sítě postavené na technologii 4. generace WiFi. Obsahem jsou informace o technologiích bezdrátového přenosu dat, praktickou částí ...
  • Sběr dat pomocí bezdrátové technologie ZigBee 

    Teplan, Miroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním standardem IEEE 802.15.4, bezdrátovou technologií ZigBee a zaměřuje se na její použití v oblasti hromadného sběru dat a telemetrie. Teoretickou část tvoří kapitoly popisující ...