Now showing items 1-9 of 9

 • Bezdrátová čidla pro měření hladiny vody 

  Pospíšil, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení na měření hladiny vody. Tato data jsou bezdrátově odesílána do 500m vzdálené stanice. Práce se postupně zabývá možnými způsoby řešení, na základě kterých je vybráno ...
 • Bezdrátově řízený model vozidla 

  Závodný, Vilém
  Práce se zabývá analýzou a praktickou realizací moderních prvků v automobilech, které mají na starosti větší komfort cestujících a vyšší bezpečnost jak cestujících, tak i ostatních účastníků silničního provozu. Celá práce ...
 • Bezdrátový modulární systém pro řízení a sběr dat řízený pomocí PC 

  Pejchal, Luboš
  Cílem toho projektu bylo navržení koncepce levného a jednoduchého bezdrátového modulárního systému pro bezdrátové řízení zařízení a přenos krátkých úseků informačních dat (měření teploty, sledování stavu zařízení,…). Celý ...
 • Bezdrátový přenos dat v ISM pásmu pomocí Manchester kódování 

  Záděra, Zdeněk
  Tato práce se věnuje návrhu a realizaci modulů pro obousměrný přenos dat v pásmu ISM (Industrial, Scientific and Medical), použitelných pro soukromé účely, např. přenášení telemetrických dat mezi mobilními zařízeními ...
 • Bezdrátový snímač pro vnitřní prostředí budov 

  Partika, Marek
  Práce se zabývá programováním rozhraní pro snímače a bezdrátovým přenosem získaných dat. Komunikace se snímači je řešena pomocí protokolu I2C a SPI. Návrh rozhraní pomocí objektových programovacích technik jazyka C++. K ...
 • Hladinoměr s bezdrátovým přenosem 

  Smatana, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení, které slouží k bezdrátovému měření a regulaci výšky hladiny kapaliny. V první části jsou rozebrány různé možnosti měření výšky hladiny, různé možnosti realizací bezdrátové ...
 • IoT zařízení v Průmyslu 4.0 

  Fara, Michael
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma internet věcí a jeho využití v průmyslu 4.0 a jiných oblastech. První část práce je zaměřena na historii internetu věcí, druhy přenosu dat, zabezpečení a bezpečnost používaných ...
 • Monitorovací zařízení pro letecké modely 

  Belloň, Michal
  Tato práce je zaměřena na bezdrátový přenos dat z leteckého modelu k modeláři během letu, která se budou zobrazovat na LCD displeji umístěném v blízkosti ovládání modelu. Práce obsahuje teoretický návrh zařízení, výběr ...
 • Vysílač a přijímač pro dálkový přenos dat 

  Zimčík, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na sestrojení vícekanálového teploměru s bezdrátovým přenosem dat. Zařízení bude schopno na jeden přijímač přijímat data z více vysílačů, na kterých bude připojeno více teplotních senzorů, ...