Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace pro zobrazení modelu bezdrátové sítě 

  Žoldoš, Petr
  Cieľom diplomovej práce bolo, na základe nadobudnutých vedomostí o technológiách Adobe Flex SDK a tiež Google Maps API, vybudovať aplikáciu, ktorá umožní tvoriť, generovať a upravovať grafický model bezdrôtovej siete. ...
 • Bezdrátové síte ve firemním prostředí 

  Svitana, Tomáš
  Obsahom mojej bakalárskej práce sú bezdrôtové siete. Za všeobecným úvodom zameraným na terminológiu, používané protokoly, štandardy, topológiu ako aj na samotné zabezpečenie sa nachádza konkrétny návrh a implementácia ...
 • Mobilní zařízení navigované inteligentní sítí 

  Barna, Andrej
  Práca sa zaoberá problematikou navigovania v budovách za využitia bezdrôtových senzorových sietí. Pri riešení sa aplikujú znalosti z multiagentných inteligentných systémov. Pre beh agentov v senzorových uzloch sa využíva ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Bača, Jonatán
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh počítačovej siete v novostavbe rodinného domu. Práca obsahuje teoretické vychodiská pre lepšie chápanie danej problematiky. Taktiež práca opisuje analyzu súčasného stavu a rieši ...
 • Vizualizace polohy senzorových jednotek 

  Hulanský, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá bezdrôtovými senzorovými sieťami pracujúci s protokolom IPv6. Vysvetľuje principy komunikácie u bezdrôtových senzorových sietí, a pomocou dodaných senzorových jednotiek je vytvorená takáto ...
 • WiFi síť 802.11b a její simulace 

  Martiš, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezdrôtových sietí a ich simuláciou. Na začiatku je zahrnutý krátky úvod do bezdrôtových sietí a procesu simulovania. Práca je zameraná na jeden typ bezdrôtových sietí a to ...