Now showing items 1-2 of 2

  • Bezkontaktní hodnocení textury povrchu 

    Svoboda, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá bezkontaktním hodnocením textury povrchu. Cílem práce je rešeršní popis problematiky parametrů textury povrchu a bezkontaktních metod jejich měření. Pozornost je převážně věnována předpisům ...
  • Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou 

    Špačková, Magda
    Bakalářská práce obsahuje přehled metod hodnocení profilových parametrů drsnosti povrchu. Bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a kontaktním přístrojem Taylor Hobson Surtronic 25 bylo provedeno měření dvanácti vzorků. ...