Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická expoziční jednotka pro výrobu DPS 

    Blahút, Jozef
    Táto diplomová práca za zaoberá problematikou rýchlej a kvalitnej prototypovej výroby dosiek plošných spojov pre potreby mechatronického laboratória. V rámci práce bol navrhnutý a vytvorený prototyp zariadenia spolu s ...