Now showing items 1-20 of 51

 • Analýza bezpečnosti bezdrátových sítí 

  Bencel, Jozef
  Práca sa zaoberá bezdrôtovými sieťami štandardu 802.11 a možnosťami ich zabezpečenia. Sú popísané spôsoby zabezpečenia ako skrývanie SSID, filtrácia MAC adries, protokoly WEP, WPA, WPA2. Popísané sú aj najčastejšie spôsoby ...
 • Analýza rizik provozované horizontální frézky 

  Mergeščíková, Lenka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizík prevádzkovanej konzolovej horizontálnej frézovačky vyrobenej v roku 1963. V práci sa nachádza prehľad platnej legislatívy Českej republiky i Európskej únie týkajúcej sa ...
 • Aplikace pro generování a ověřování konfigurací síťových zařízení 

  Korček, Juraj
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a následná implementácia programu na nájdenie bezpečnostných a prevádzkových nedostatkov v sieťových zariadeniach, ako aj ich náprava pomocou generovania opravnej konfigurácie. Z ...
 • Architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně 

  Kanderová, Denisa
  Funkčný betónový objekt zjednotený betónovou mrežou. Druhá čistá hmota haly. Oba objekty spojené lávkou naväzujúcou na centrálnu chodbu.
 • Autentizace aktivních prvků v sítích IBNS (Identity-Based Networking Services) 

  Lomnický, Marek
  Cieľom tejto práce je preštudovať a otestovať sieťové riešenie IBNS, ktoré dovoľuje navrhnúť flexibilnú bezpečnostnú politiku založenú na identite a právach užívateľov, nezávislú na fyzických zariadeniach a spojeniach, ...
 • Automatizované testování zranitelností webových prohlížečů 

  Jusko, Ján
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa so základnými technikami útokov na webové prehliadače a následne navrhnúť a implementovať automatizované testovanie bezpečnostných aplikácií spúšťaním nelegálnej aktivity. Pomocou nástroja ...
 • Bezpečná autentizace a řízení přístupu ve webových aplikacích 

  Čižek, Martin
  Táto práca sa zaoberá bezpečnosťou webových aplikácií a riadením prístupu v nich. Popisuje problematiku bezpečnosti aplikácií v prostredí WWW a bezpečnostné prvky, pomocou ktorých môžeme tieto systémy zabezpečiť. Venuje ...
 • Bezpečné uložení šifrovacích a autentizačních klíčů 

  Šulič, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou možností bezpečného uloženia šifrovacích a autentizačných kľúčov na PC, ako aj na zariadeniach využívaných v internete vecí. Ďalej popisuje funkcionalitu a úroveň kryptografickej ...
 • Bezpečnost automobilů Škoda 

  Poláš, Maroš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na históriu a bezpečnosť automobilov značky Škoda. Prvá časť sa zaoberá históriou bezpečnosti ako aj históriou automobilov Škoda. Druhá časť je rozdelená na desaťročia a v nich sú popísané ...
 • Bezpečnost elektronického bankovnictví 

  Tomko, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce Bezpečnosť elektronického bankovníctva je charakterizovať platobné elektronické služby a možnosti ich realizácie a tiež komparácia ponúk bankových platobných služieb s cieľom poukázať a upozorniť ...
 • Bezpečnostní analýza domácí IoT sítě 

  Čikel, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti domácej IoT siete. Zameriava sa na bezpečnostné problémy komerčných IoT zariadení a ich automatizačných systémov. V samotnej práci boli najskôr analýzou zistené konkrétne ...
 • Bezpečnostní rizika přepínačů 

  Halaška, Peter
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preštudovať a následne spracovať problematiku zabezpečenia prepínačov pracujúcich na druhej vrstve OSI/ISO modelu. Zmapovať jednotlivé útoky na prepínače spolu s ich zhodnotením. Na ...
 • Bezpečnostní testování obfuskovaných Android aplikací 

  Michalec, Pavol
  Diplomová práca je o bezpečnostnom testovaní obfuskovaných Android aplikácií. Teoretická časť práce opisuje základy obfuskácie a spomína niektoré vybrané obfuskátory. Dopad obfuskácie na penetračné testovanie je taktiež ...
 • Bezpečnosť cestnej dopravy so zameraním na železničné priecestia v slovenskej republike 

  Monoši, Mikuláš; Ballay, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The assessment of the current situation in the Slovak Republic in the field of road transport. Analysis of accident statistics on highways, state roads and railway crossings in Slovakia. Analysis of selected accidents on ...
 • Detekce phishingu ve webových stránkách 

  Beňo, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom nástroja na detekciu a klasifikáciu phishing útokov. Práca popisuje techniky a formy phishing útokov a zároveň dostupné nástroje a spôsoby detekcie phishing útokov. Na základe analýzy existujúcich ...
 • Detekce zranitelnosti ze souboru Blueborne 

  Janček, Matej
  Táto práca sa zaoberá tvorbou automatickej metódy na detekciu Blueborne zraniteľností v Android zariadeniach. V riešení bola použitá metóda, ktorej základné fungovanie je z vyvolania pretečenia pamäti na zariadení. Následne ...
 • Digital Steganalysis 

  Lakatos, Attila
  Cieľom tejto bakalárskej práce je predstaviť základnú teóriu za digitálnou steganografiou a digitálnou stegoanalýzou, prezentovať niektoré aktuálne používané algoritmy a vývoj v týchto oblastí. Okrem toho, poskytuje prehľad ...
 • Extend USBGuard to Support External Authorization Policy Sources 

  Sroka, Radovan
  Táto práca sa zaoberá dopadom používania externých USB zariadení na bezpečnosť v rámci operačného systému Linux. Taktiež popisuje USBGuard projekt, jeho alternatívy ako aj výhody či nevýhody centralizovanej správy. Hlavým ...
 • Identifikace zařízení na základě jejich chování v síti 

  Polák, Michael Adam
  Táto práca sa zaoberá problematikou identifikácie sieťových zariadení na základe ich chovania v sieti. S neustále sa zvyšujúcim počtom zariadení na sieti je neustále dôležitejšia schopnosť identifikovať zariadenia z ...
 • Inteligentní termokamera s detekci narušitele 

  Mysza, Róbert
  Technológia termovízie začína byť čoraz viac rozšírenou a používanou v monitorovacích a bezpečnostných aplikáciach. Táto práca rozoberá jej využitie na detekciu objektov a popisuje metódy a algoritmy k tomu uplatniteľné. ...