Now showing items 1-4 of 4

 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grob 

  Raučinová, Veronika
  Cieľom bakalárskej práce je spracovanie technologického projektu pre technologickú etapu hrubej vrchnej stavby bytového domu v obci Chorvátsky Grob v miestnej časti Čierna Voda. Konštrukčný systém bytového domu je stenový, ...
 • Stavebno technologický projekt administratívnej budovy v Šumperku. 

  Puczok, Daniel
  Táto diplomová práca sa zaoberá stavebne technologickým projektom pre Administratívnu budovu v Šumperku. Práca sa zaoberá technologickým predpisom pre monolitickú konštrukciu, jej kontrolným a skúšobným plánom a plánom ...
 • Technologická etapa hrubé stavby bytového objektu Bratislava 

  Krajčovič, Matúš
  Predmetom mojej bakalárskej práce je spracovanie hrubej spodnej stavby bytovej veže v Bratislave. Práca rieši stavbu z pohľadu stavebno technologického. Súčasťou práce je sprievodná a súhrnná technická správa, situačný ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Molčan, Vladimír
  Hlavnou témou tejto diplomovej práce je návrh technologického postupu merania a spracovania nameraných údajov zadaných žeriavových dráh s cieľom určiť geometrické parametre týchto žeriavových dráh. Diplomová práca ďalej ...