Now showing items 1-7 of 7

 • Hodnocení zabezpečení obchodních informací 

  Veselý, Martin
  Diplomová práce „Hodnocení zabezpečení obchodních informací“ je zaměřena na vytvoření metrik pro vyhodnocování zabezpečení informačního systému firmy Tech4sec, spol.s.r.o.. Aplikací metrik jsou v práci stanovena přesná ...
 • Ochrana dat podniku 

  Koutný, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany dat v podniku. Data jsou jedním z nejcennějších zboží a je nutné, aby měl podnik tato data chráněna. Práce je zaměřena na analýzu současného stavu a navrhuje řešení v souladu ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Placzková, Monika
  Diplomová práce, se zabývá posouzením současného informačního systému ve firmě, která si nepřeje zveřejnit své obchodní jméno. Bude označována jako ČTKH. Posouzení současného informačního systému firmy bude vycházet z ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mišurová, Katarína
  Diplomová pojednává o posouzení informačního systému v strojírenské společnosti a posouzení jeho efektivnosti a návrh změn na zlepšení tohoto systému. Dále diplomová práce řeší návrh změn informačního systému v společnosti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Parolek, Pavel
  Má diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému místní samosprávy, konkrétně na městském úřadě v Břeclavi. Posuzuje efektivnost informačního systému, identifikuje slabá místa a navrhuje opatření vedoucí k ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černín, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému podniku a návrh změn. Primárně se práce soustředí na doplnění stávajícího informačního systému o modul Mzdy a personalistika. Jako druhá část prováděné změny ...
 • Zabezpečení a ochrana dat ve firmě 

  Navrátilová, Ludmila
  Tato práce se zabývá zabezpečením a ochranou dat ve velké společnosti. Popisuje současný stav ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje možné návrhy bezpečnosti informačního systému firmy a zálohování.