Now showing items 1-19 of 19

 • Bezpečnost mobilních zařízení v malé společnosti 

  Válka, Radek
  V průběhu práce je vytvořena analýza problematiky bezpečnosti s užíváním mobilních zařízení v malé společnosti. Na základě této analýzy jsou zjištěna rizika, která by mohla mít dopad na bezpečnost informací společnosti z ...
 • Informační bezpečnost v malém podniku 

  Priesnitz, Pavel
  Cílem této diplomové práce je popis zavedení systému bezpečnosti informací do specifického malého podniku. Teoretická část práce shrnuje poznatky a informace o normách a metodikách, vztahujících se k tématu. Analytická ...
 • Nasazení kontextového DLP systému v rámci zavádění ISMS 

  Imrich, Martin
  Diplomová práce se zabývá nasazením DLP systému do vybrané společnosti. Práce obsahuje analýzu současné situace společnosti a na základě zjištění poskytuje rozhodnutí pro výběr nejvhodnějšího DLP řešení. Nakonec popisuje ...
 • Návrh a nasazení systému řízení bezpečnosti informací ve výukovém středisku 

  Křížová, Romana
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením výukového střediska, ve kterém probíhá výzkum zaměřený na chemický průmysl. První část práce vymezuje teoretické znalosti, na jejichž základě se postupuje v praxi. Praktická část se ...
 • Návrh procesů pro společnost poskytující IT služby s ohledem na ISMS a ITSM 

  Haller, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem procesů pro skutečnou společnost poskytující služby v oblasti informačních technologií. Výsledkem práce jsou modely navržených procesů, včetně návrhu potřebného informačního systému ...
 • Návrh systémového řízení inteligentního domu a jeho zabezpečení 

  Valentová, Kateřina
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu systémového řízení inteligentního domu, s důrazem kladeným na celkové zabezpečení systému z hlediska informační, síťové i fyzické bezpečnosti. Návrh je vytvořen a základě požadavků ...
 • Návrh vybraných částí bezpečnosti ICT 

  Zajíček, Juraj
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií v konkrétní firmě. Jde o zastoupení společnosti na Slovensku a v České republice. Konkrétně se jedná o návrh řízení programu o ...
 • Návrh zavedení ISMS ve firmě 

  Trunkát, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení managementu bezpečnosti informací ve firmě. Seznamuje se základními pojmy z oblasti bezpečnosti informací a obsahuje obecné postupy systému řízení informační bezpečností. V ...
 • Návrh zavedení nutných oblastí ISMS ve veřejné správě 

  Klepárník, Roman
  Tato diplomová práce se zaměřuje na uplatnění systému řízení bezpečnosti informací ve veřejné správě. Práce se zabývá analýzou nejčastějších hrozeb na informační bezpečnost a popisuje doporučené postupy v souladu s normami ...
 • Ochrana dat v organizaci pomocí DLP (Data Loss Prevention) řešení 

  Drápalíková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu ochrany dat pomocí technologie Data Loss Prevention pro konkrétní organizaci. Teoretická část se věnuje problematice dat ve firemním prostředí a samotné technologii DLP. Práce ...
 • Posouzení a návrh informační bezpečnosti v organizaci 

  Rybáková, Alena
  Tato diplomová práce pojednává o problematice informační bezpečnosti v organizaci. Snahou autorky je získat široký přehled souvislostí, které potom budou zhodnoceny v závěrečné části, při poskytování konkrétních doporučení. ...
 • Řešení interních hrozeb v managementu bezpečnosti informací 

  Trčka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou interních hrozeb v organizaci a jejich omezení za pomocí implementace DLP systému. První část práce rozebírá systém řízení bezpečnosti informací a jeho náležitosti se zaváděním ...
 • Řízení bezpečnosti inteligentní domácnosti 

  Valičková, Monika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zvýšení zabezpečení inteligentního systému řízení domácnosti z hlediska informační, síťové a fyzické bezpečnosti. Vychází z analýzy rizik stávajícího zabezpečení a konzultací s majitelem ...
 • Systém pro podporu auditu managementu informační bezpečnosti 

  Soukop, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou systému pro podporu auditu a certifikaci systému managementu informační bezpenosti organizace. V následujících kapitolách práce je vysvětleno, co je to informační bezpečnost a systém ...
 • Systémové řešení informační bezpečnosti podniku 

  Koutný, Miroslav
  Práce aplikuje metodiku systémového přístupu na infomační bezpečnost. Dále analyzuje společnost a na základě výsledků navrhuje příručku bezpečnosti pro zavedení systému řízení informační bezpečnosti v podniku.
 • Uplatnění managementu bezpečnosti informací ve veřejné správě 

  Trtílek, Ivo
  Diplomová práce se zabývá uplatněním systému řízení bezpečnosti informací v organizaci veřejné správy a samosprávy. Definuje důležité pojmy a popisuje doporučené postupy v souladu normami řady ISO/IEC 27000. Obsahuje návrh ...
 • Zavedení ISMS pro základní školu 

  Hensl, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou, analýzou a návrhem systému řízení bezpečnosti informací na základní škole. Práce vychází z dlouhodobé zkušenosti se školou a z komunikace s představiteli školy. V práci jsou popsány ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku 

  Svoboda, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v malém podniku. V této práci jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou nutná pro pochopení a navržení ISMS. Návrh zavedení ISMS ...
 • Zavedení ISMS v podniku 

  Pospíchal, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací ve firmě. Obsahuje základní teoretické poznatky a pojmy z bezpečnosti informačních systémů a popisuje normy ČSN ISO/IEC řady 27000. Na ...