Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza kritických míst v silniční dopravě na okrese Blansko 

  Janík, Josef
  Tato diplomová práce analyzuje konkrétní kritická nehodová místa na okrese Blansko. Cílem práce je navrhnout organizační, stavební a technická opatření, která povedou ke snížení možnosti vzniku nehod, tedy ke zvýšení ...
 • Bezpečnost provozu chladicích technologií na zimních stadionech 

  Puskeilerová, Lenka
  Disertační práce se zabývá problematikou bezpečnosti provozu čpavkových chladicích technologií na zimních stadionech. Práce je zaměřena na moţnosti posuzování a řízení rizik při provozu chladicích technologií. V úvodních ...
 • Moderní systémy osvětlení vozidel 

  Špaček, Ladislav
  Osvětlení vozidel je základním prvkem aktivní bezpečnosti, který přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a je nedílnou součástí každého motorového vozidla. Již od počátku vývoje motorových ...
 • Optimalizace systémů osvětlení vozidel 

  Vala, Tomáš
  Osvětlení silničních vozidel v dnešní době je jedno z nejdůležitějších témat bezpečnosti provozu. Od 1. července 2006 byla stanovena nová pravidla, která představují celodenní svícení za dne, za nesnížené viditelnosti po ...
 • Vyhodnocení technicko-ekonomických parametrů pro rozšíření elektronického mýtného v ČR 

  Svatoš, Ivo
  Práce vyhodnocuje na základě běžně dostupných dat některé důsledky výkonového zpoplatnění dálnice D1 (dále jen D1) a dálnice D5 (dále jen D5). Zaměřuje se na zjištění potenciálních objízdných tras pomocí statistických dat ...