Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnost probiotik používaných v potravinách 

    Balažovičová, Nikola
    V teoretickej časti práce je pozornosť zameraná na definíciu probiotík, na ich zdravotné výhody, na probiotické potraviny, na kritéria bezpečnosti probiotík, vrátane metód identifikácie probiotických baktérií. V praktickej ...