Now showing items 1-8 of 8

 • Bezpečnostní analýza firewallu 

  Cigánek, Josef
  Bakalářská práce pojednává o tématu bezpečnostní a výkonnostní analýzy firewallů. Hlavním úkolem je vytvoření testovacího prostředí pro odposlech veškeré komunikace firewallu a na základě zvolených metod provést bezpečnostní ...
 • Bezpečnostní analýza organizace 

  Cahová, Veronika
  Bakalářská práce "Bezpečnostní analýza organizace" pojednává o problematice ochrany informací v souvisosti s fyzickou, personální a administrativní bezpečností. Zabývá se několika podstatnými oblastmi, které mají vliv na ...
 • Bezpečnostní metriky platformy SAP 

  Třeštíková, Lenka
  Cílem práce je zanalyzovat možná rizika působící na platformu SAP NetWeaver, využívané pro běh podnikových systémů společnosti SAP, a identifikovat nejrůznější zranitelnosti plynoucí ze špatné konfigurace systému, nedůkladného ...
 • Mikroskopická analýza bezpečnosti čipů 

  Malčík, Dominik
  Cílem této práce je vypracovat úvod do problematiky pouzdření, resp. odpouzdřování čipů. Dále zde můžete nalézt metodický postup k získání a rozpouzdření konkrétních čipů. Konečným výsledkem je získání snímků čipu pomocí ...
 • Model malého lisu 

  Uherek, Vítězslav
  Předkládána práce se zabývá konstrukcí laboratorního modelu lisu a návrhem bezpečnostních opatření modelu lisu. Návrhu bezpečnostních opatření předcházel průzkum norem zabývajících se konstrukcí strojních zařízení. V práci ...
 • Podpora výuky biometrických přístupových systémů 

  Navrátil, Petr
  Tato práce obecně popisuje činnost biometrických přístupových systémů a shrnuje problémy s jejich uplatněním v praxi. Ukazuje také na bezpečnostní rizika těchto systémů. Definuje základní pojmy, se kterými se v této oblasti ...
 • Testovací úlohy a experimentální zařízení pro jaderné reaktory typu VVER 

  Šimek, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku testovacích úloh a experimentálních zařízení pro tlakovodní reaktory východní koncepce typu VVER. V teoretické části jsou nejprve popsány reaktory typu VVER, jejich historie, ...
 • Využití bezpilotních letadel pro monitorování dopravy a analýzu 

  Herman, David (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Použití bezpilotních létajících prostředků vybavených kamerami (UAV) a umělé inteligence pro zpracování obrazu za účelem dopravního monitorování má celou řadu výhod. Jedná se zejména o možnost extrahovat extrémně přesná ...