Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza systému řízení bezpečnosti v kovovýrobě 

  Pešata, Jan
  Diplomová práce obsahuje základní přehled v oblasti systému auditu bezpečnosti v průmyslovém podniku a aplikuje bezpečnostní audit v daném podniku dle příručky Self- Audit HandbookforSMEs určenou pro malé a střední podniky. ...
 • Audit BOZP v těžké laboratoři C1 

  Zavřel, Patrik
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení BOZP a s tím spojeným auditem. Rešerše zpracovává požadavky vnitrostátní i mezinárodní legislativy týkající se oblasti BOZP. Dále je provedena analýza rizik a jejich vyhodnocení. ...
 • Automatizované ověřování konfigurace operačního systému MS Windows pomocí projektu OpenSCAP 

  Černý, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou bezpečné konfigurace výpočetních systémů, jako jsou operační systémy, aplikace a služby. Seznamuje čtenáře s konceptem bezpečnostních politik a jejich ověřováním. Soustředí se na problematiku ...
 • Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku 

  Martanová, Iveta
  Cílem diplomové práce je vytvořit základní přehled v oblasti systému auditu bezpečnosti v průmyslovém podniku s aplikací a vyhodnocením metodiky vnitřního auditu v průmyslovém podniku zpracované dle příručky Self-Audit ...
 • Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku 

  Ringel, Miloslav
  Diplomová práce obsahuje základní teoretické informace potřebné k zavádění bezpečnostního managementu v malých a středních podnicích spolu s popisem a aplikací metodiky vnitřního auditu v průmyslovém podniku nabízené ...
 • Nástroj pro tvorbu definic OVAL v projektu OpenSCAP 

  Černý, Jan
  Tato práce se zabývá standardem SCAP používaným v oblasti počítačové bezpečnosti a popisuje jeho svobodnou implementaci OpenSCAP. V textu je analyzován jazyk OVAL sloužící pro popis zraniteností a bezpečné konfigurace ...
 • Příprava a realizace auditu BOZP 

  Niče, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přípravou a realizací auditu BOZP v průmyslovém podniku. V teoretické části jsou popsány současné trendy v oblasti BOZP a dále je věnována pozornost bezpečnosti práce, včetně pracovní úrazovosti ...
 • Řízení výroby zemědělských stacionárních strojů z hlediska bezpečnosti 

  Štancl, Václav
  Hlavní náplní diplomové práce je provedení a vyhodnocení bezpečnostního auditu ve vybrané společnosti pomocí příručky Self-audit Handbook for SMEs. V rámci identifikace bezpečnostních rizik ve firmě je také provedeno ...