Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zabezpečení průmyslového řídícího systému 

    Strnad, Matěj
    Náplní diplomové práce je návrh bezpečnostních opatření pro zabezpečení průmyslového řídícího systému. Obsahuje analýzu komunikačního prostředí a specifik průmyslových komunikačních systémů, srovnání dostupných technologických ...
  • Zpracování logovacích informací na platformě TeskaLabs 

    Kocinec, Patrik
    Tato práce se zabývá využitím metod strojového učení na zpracování logovacích infomací v systému LogMan.io. Práce zahrnuje popis způsobů zpracování logovacích informací pro účely bezpečnostního monitoringu, dále pak metody ...