Now showing items 1-18 of 18

 • Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS 

  Foltýn, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou ...
 • Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací pro město Choceň 

  Ropek, Jan
  Cílem práce je vytvoření ucelené dokumentace, založené na metodice provádění bezpečnostních inspekcí, která by sloužila správci komunikací daného územního celku (zejména obcím a městům), jako použitelný podklad pro realizaci ...
 • Bytový dům Mutěnice, řešení technologické etapy zastřešení. 

  Dohnálek, Marek
  Práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace zastřešení bytového domu v Mutěnicích. Obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení staveniště, strojní sestavu, ...
 • Implementace šifrování na datová uložiště společnosti 

  Popovská, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bezpečnostního opatření, konkrétně návrhem šifrování na datová úložiště společnosti. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a informace týkající se šifrování, dat a datových ...
 • Návrh a zavedení bezpečnostních opatření pro společnost GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o 

  Vodička, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o problematice bezpečnostních opatření ve společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Nastíněno je zde teoretické pozadí, na které navazuje analýza současného stavu, následně návrhy a zavedení ...
 • Návrh ISMS v průmyslovém prostředí 

  Kuchařík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh síťové infrastruktury a zavedení systému řízení bezpečnosti informací v průmyslovém prostředí. V úvodu je práce zaměřena na teoretické poznatky z bezpečnosti informací, kde popisuje ...
 • Návrh metodiky bezpečnosti informací v podniku provozující elektronický obchod 

  Mráčková, Kateřina
  Práce se zabývá bezpečnostní analýzou provozovny prodávající zboží přímo v prodejně a formou elektronického obchodu. Jsou identifikována aktiva a hrozby na ně působící, zpracována analýza rizik a vybrána opatření, která ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření podle ISMS ve společnosti vyvíjející finanční aplikaci. 

  Bukovský, Luděk
  Cílem této diplomové práce je návrh zavedení bezpečnostních opatření do společnosti vyvíjející finanční aplikaci zaměřenou převážně na švýcarský trh. Tato opatření vycházejí z analýzy současného stavu bezpečnosti ve ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření ve společnosti vyvíjející software 

  Štěpánek, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh zavedení bezpečnostních opatření ve společnosti vyvíjející software. V teoretické části jsou definovány vybrané pojmy v oblasti informační bezpečnosti. Analytická část řeší analýzu a ...
 • Návrh zavedení ISMS ve firmě 

  Trunkát, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení managementu bezpečnosti informací ve firmě. Seznamuje se základními pojmy z oblasti bezpečnosti informací a obsahuje obecné postupy systému řízení informační bezpečností. V ...
 • Posouzení bezpečnosti průmyslového komplexu. 

  Vlček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá tématem posouzení bezpečnosti průmyslového komplexu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá základními informacemi o posuzovaném průmyslovém komplexu a nebezpečných ...
 • Řešení technologické etapy zastřešení sportovní haly v Novém Veselí 

  Chytal, Roman
  Práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace zastřešení sportovní haly v Novém Veselí. Obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení staveniště, strojní ...
 • Řízení bezpečnosti inteligentní domácnosti 

  Valičková, Monika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zvýšení zabezpečení inteligentního systému řízení domácnosti z hlediska informační, síťové a fyzické bezpečnosti. Vychází z analýzy rizik stávajícího zabezpečení a konzultací s majitelem ...
 • Stavebně technologická studie realizace haly Blansko 

  Škopík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá řešením výstavby ocelové haly v Blansku. V této práci je řešena stavebně technologická studie výstavby ocelové haly. Práce se zaměřuje na provedení montáže ocelového skeletu. Podrobněji zabývá ...
 • Stavebně technologická studie výstavby administrativní budovy v Ostravě 

  Vengřínová, Hana
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická studie pro administrativní budovu v Ostravě – Hrabové. Ze zpracované dokumentace je jedná především technickou zprávu, technologickou studii realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologická studie výstavby rodinného domu 

  Říha, Tomáš
  Tato bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii hlavních stavebních prací novostavby rodinného domu v ulici Tikovická 82 obce Ořechov u Brna. Součástí práce je detailnější popis etapy vyhotovení stropní konstrukce ...
 • Stavebně technologická studie výstavby rodinného domu v Brně - Černovicích 

  Čurda, Martin
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická studie výstavby rodinného domu v Brně - Černovicích. Studie řeší realizaci hlavních technologických etap v průběhu výstavby. Speciální část je věnována v technologickém ...
 • Výrobní prostory Hylváty - řešení technologické etapy zastřešení 

  Večeře, Tomáš
  Práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace nosné stropní konstrukce a střešního pláště výrobních prostor v Hylvátech. Obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, projekt ...