Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podniku 

  Kubisová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve výrobním úseku daného podniku. Práce poskytuje teoretická východiska, zaměřuje se na vyhodnocení rizik bezpečnosti při vstupu nových pracovníků ...
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

  Turčan, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Turčan, Michael
  Bakalářská práce přináší na základě analýzy podmínek práce v konkrétní organizaci zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Práce ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Němec, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce na pracovišti. Poskytuje teoretická východiska k danému tématu a sleduje současnou situaci bezpečnosti práce ve firmě. Dále obsahuje analýzu rizik na pracovišti ...