Now showing items 1-8 of 8

 • Bezpečnost modelu malého lisu 

  Peňáz, Ondřej
  Práce se zabývá bezpečností pneumatického modelu lisu. Po prozkoumání norem se provede posouzení rizika a následně proběhne realizace úprav pro splnění bezpečnostních požadavků. Kontrola bezpečnosti je provedena dle normy ...
 • Bezpečnost modelu pneumatického lisu 

  Nešpor, Tomáš
  Práce se zabývá funkční bezpečností strojních zařízení, konkrétně zabezpečením modelu pneumatického lisu. V dokumentu je stručné seznámení s normami, které určují bezpečnostní standardy při návrhu bezpečného strojního ...
 • CIP Safety 

  Šindelek, Milan
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením strojního zařízení pomocí dostupných technologií. Obsahuje postup posouzení a snížení rizika stroje, návrh bezpečnostních opatření a jejich aplikaci. V jednotlivých částích jsou uvedeny ...
 • Měření tlaku v infuzním systému 

  Fialová, Lenka
  První část této práce se věnuje historickému vývoji infuzní techniky, zvláště potom současnému vývoji přístrojové infuzní techniky. Následně jsou popsány základní principy infuzních pump a lineárních dávkovačů. Druhá část ...
 • Model malého lisu 

  Uherek, Vítězslav
  Předkládána práce se zabývá konstrukcí laboratorního modelu lisu a návrhem bezpečnostních opatření modelu lisu. Návrhu bezpečnostních opatření předcházel průzkum norem zabývajících se konstrukcí strojních zařízení. V práci ...
 • Pasivní a aktivní bezpečnostní prvky v osobních automobilech 

  Jahoda, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bezpečnostní prvky všeho druhu v osobních automobilech a jejich obecným seznámením. Tyto prvky jsou dále rozděleny, rozvíjeny a stručně popsány. Práce obsahuje také krátké shrnutí ...
 • Vyprošťování osob z havarovaných vozidel s ohledem na jejich konstrukci 

  Pirner, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá tématem vyprošťování osob z havarovaných vozidel s ohledem na jejich konstrukci. Část zdrojů, ze kterých jsem vycházel při jejím zpracování, pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci ...
 • Zhodnocení současných technologií v zajišťování funkční bezpečnosti strojních zařízení 

  Smetana, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá funkční bezpečností jako celkem. V první části práce je nastíněno, co bychom si pod pojmem funkční bezpečnost mohli představit a proč bychom se jí měli věnovat. Práce také obsahuje seznámení ...