Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace bezpečnostních senzorů v průmyslových aplikacích 

    Mrkva, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehled nabízených bezpečnostních senzorů používaných v automatizovaném provozu. Senzory jsou rozřazeny podle technologie, kterou využívají ke své funkci, je uveden princip jejich ...
  • Bytová zabezpečovací ústředna 

    Herold, Radek
    V úvodní části této práce je čtenář stručně seznámen s prostředky zabezpečovací techniky. Je pojednáno o základních typech bezpečnostních senzorů a způsobu jejich nejčastějšího připojení k zabezpečovací ústředně. Další ...