Now showing items 1-5 of 5

 • Akcelerace algoritmů komprese dat na platformě Sony PS3 

  Breitenbacher, Dominik
  Tato práce představuje použití zařízení PlayStationu 3 pro akceleraci kompresního algoritmu a snaží se tak prezentovat potenciál PlayStationu 3 pro použití na tyto úlohy. Pro demonstraci byla vybrána kompresní metoda ...
 • Implementace statistických kompresních metod 

  Ftorek, Peter
  Cílem této práce je popsat statistické metody komprese dat. Úvod pokrývá teoretické minimum komprese dat. Těžiště práce tvoří popis jednotlivých metod a implementace Burrows-Wheelerovho kompresního algoritmu v programovacím ...
 • Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení 

  Had, Filip
  Komprese signálů je nezbytnou součástí pro snímání EKG, z důvodu poměrně velkého objemu dat, která je nutno především bezdrátově posílat na analýzu. Právě kvůli bezdrátovému odesílání je nutné objem dat co nejvíce ...
 • Slovníkové metody komprese dat 

  Černičko, Sergij
  Náplní této bakalářské práce je analýza slovníkových kompresních metod a jejich vlastností. Práce se zaměřuje a podává podrobný přehled slovníkových metod LZ77, LZ78, LZSS, LZW, DEFLATE a LZX. Jsou zde popsány principy ...
 • Vizualizace algoritmů bezztrátové komprese 

  Madeja, Jiří
  Tato práce se zaměřuje především na vývoj softwaru pro vizualizaci několika nejpoužívanějších algoritmů bezztrátové komprese. První část práce představuje teoretické poznatky z oblasti bezztrátových kompresních algoritmů. ...