Now showing items 1-13 of 14

 • Analýza provozních dat a detekce anomálií při běhu úloh na superpočítači 

  Stehlík, Petr
  V posledních letech jsou superpočítače stále větší a složitější, s čímž souvisí problém využití plného potenciálu systému. Tento problém se umocňuje díky nedostatku nástrojů pro monitorování, které jsou specificky přizpůsobeny ...
 • Big data analýzy a statistické zpracování metadat v archivu obrazové zdravotnické dokumentace 

  Pšurný, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou big dat ve zdravotnictví. Zaměřuje se data z archivu obrazové zdravotnické dokumentace, konkrétně na hlavičky DICOM souborů. Spolu s obrazovou informací, je do DICOM formátu ukládáno ...
 • Dočasná zóna 

  Maňas, Kristian
  Dočasná zóna je open-source design studio. Tato diplomová práce se zabývá vznikem projektu a jeho teoretickým základem ze kterého vychází. Teoretická část definuje pojem „open-source design“ a snaží se vysvětlit motivaci ...
 • Grid 

  Gajdošík, Andreas
  Práce se věnuje důsledkům plně rozvinuté infrastruktury webu 2.0 a jeho obecnému celospolečenskému přijetí, jež jsou, v doprovodu dostupného výpočetního výkonu, základními faktory umožňujícími rozvoj masivního zpracování ...
 • Indexace rozsáhlých textových dat a vyhledávání v zaindexovaných datech 

  Kozák, David
  Tématem této práce je sémantické vyhledávání ve velkých textových datech. Cílem je navrhnout a implementovat vyhledávač, který se bude efektivně dotazovat nad sémanticky obohacenými dokumenty a prezentovat výsledky uživatelsky ...
 • Investování na atypickém trhu s pomocí nástrojů Business Intelligence 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá shrnutím, zpracováním, transformací a interpretací velkého množství kurzových dat. Tím si dává za úkol zjistit, zda je možné provozovat investiční činnost na trhu sportovních událostí bez ...
 • Platforma pro definici a zpracování dat 

  Hala, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem platformy pro ulehčení práce s~velkým množstvím dat. V~rámci této práce jsou vysvětleny některé pojmy a technické souvislosti potřebné pro bližší pochopení vývoje webové aplikace. ...
 • Porovnávání anotačních nástrojů 

  Prexta, Dávid
  Táto práca sa zaoberá problematikou porovnávania anotačných nástrojov pri práci s rozličnými dátovými sadami a získaním výsledkov porovnávania použiteľných pre vylepšenie znalostnej bázy anotátorov. V práci sú analyzované ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Križanský, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému v malém podniku a zpracováním plánu pro jeho nahrazení. Hlavním cílem je porovnání několika různých přístupů k pořizování informačního systému a ...
 • Výpočetní úlohy pro předmět Paralelní zpracování dat 

  Horečný, Peter
  Cieľom tejto práce bolo vytvoriť laboratórne úlohy pre predmet „Paralelní zpracování dat“, pomocou ktorých sa študenti zoznámia s prácou a možnosťami technológie Apache Spark. Úlohy sa venujú práci zo základnými operáciami ...
 • Webová aplikace pro grafické zadávání a spouštění Spark úloh 

  Hmeľár, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania Big data v distribuovanom systéme Apache Spark pomocou nástrojov, ktoré umožňujú vzdialené zadávanie a spúšťanie Spark úloh cez webové rozhranie. Autor v prvej časti ...
 • Webové uživatelské rozhraní databáze událostí 

  Hanzlík, Tomáš
  Tato práce obsahuje návrh a implementaci webové aplikace, sloužící jako rozhraní mezi uživatelem a daty ze sociálních sítí. Ve webovém rozhraní je kladen důraz na zobrazení velkého množství dat a přehledného procházení ...
 • Zpracování velkých dat v oblasti Průmyslu 4.0 

  Trubka, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit systém pro sběr, zpracování a uchovávání velkých dat získaných sledováním strojů v průmyslu. Výsledný systém klade důraz na snadnou škálovatelnost a rozšiřitelnost. V rámci teoretické ...