Now showing items 1-4 of 4

 • Administrativní centrum Hodonín - stavebně technologický projekt 

  Gaďurek, Robin
  Obsahem diplomové práce je realizace třípodlažní zděné administrativní budovy s provozem ve městě Hodoníně. Textová část obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, technickou zprávu dopravních vztahů, ...
 • Stavebně technologická studie hrubé stavby Obecního úřadu v Opočně 

  Hroch, Pavel
  Stavebně technologická studie hrubé stavby Obecního úřadu v Opočně obsahuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr, technologický předpis pro provedení základů, svislých nosných ...
 • Stavebně technologická studie výstavby administrativní budovy v Ostravě 

  Vengřínová, Hana
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická studie pro administrativní budovu v Ostravě – Hrabové. Ze zpracované dokumentace je jedná především technickou zprávu, technologickou studii realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologická studie výstavby penzionu 

  Patloka, Jiří
  Bakalářská práce řeší studií hlavních technologických etap výstavby penzionu v Tišnově. Zpracována byla především technická zpráva řešeného objektu, technologická studie realizace hlavních technologických etap, časový a ...