Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce hran pomocí neuronové sítě 

    Janda, Miloš
    Hlavní náplní této práce je popis a implementace metod detekce hran pomocí neuronové sítě, které jsou náhradou klasických metod detekce hran pomocí hranových detektorů. V prvních kapitolách je obecně diskutována problematika ...
  • Identification Of Parkinson’S Disease Using Acousticanalysis Of Poem Recitation 

    Mucha, Ján (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
    Parkinson’s disease (PD) is the second most frequent neurodegenerative disorder. It is estimated that 60–90% of PD patients suffer from speech disorder called hypokinetic dysarthria (HD). The goal of this work is to reveal ...