Now showing items 1-4 of 4

 • Bioplynová stanice Telč 

  Novák, František
  Bioplynová stanice v Telči. Administrativní a laboratorní budova ležící v areálu bioplynové stanice na okraji města Telč v oblasti vědecko technického parku. Z poloviny dvoupodlažní objekt bude sloužit k laboratorním ...
 • Marketingové předpoklady rozvoje bio produkce v České republice 

  Jindrová, Marta
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovými předpoklady rozvoje ekologické produkce v České republice. Je zaměřena na spotřební chování zákazníků na trhu biopotravin, situaci na trhu biopotravin a také na situaci ...
 • Optimalizace e-shopu firmy 

  Kodeš, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu firmy Biosféra eshop s.r.o., ze které vychází návrh nového elektronického obchodu zjednodušující procesy ve firmě a zkvalitňující služby pro koncové zákazníky.
 • Výroba vína se zaměřením na rozdíly v produkci "bio" vína a vína připravovaného běžnou cestou 

  Kubicová, Lenka
  Bakalářská práce stručně popisuje technologii výroby bílého, červeného a růžového vína. Je zaměřena na bioprodukci vína, která je v současné době na vzestupu. Zahrnuje hlavní zásady a ochranné opatření ekologického ...