Now showing items 1-2 of 2

  • Nové metody pro rychlou detekci biologického materiálu na čipu 

    Pejović Simeunović, Jelena
    Tato práce navrhuje techniku separace a detekce na čipu pro kvantové tečky (QD, „quantum dots“) konjugované s různými proteiny, za účelem sledování vlivu vazebného činidla na potlačení intenzity uorescence QD způsobené ...
  • Separation and Detection of Bioconjugated Quantum Dots Using on a Chip Electrophoresis 

    Pejović, Jelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
    Semiconductor nanocrystals, quantum dots (QDs), are nanoscale particles that have been attract a lot of attention due to their unique optic and electronic properties. Due to very diverse and numerous applications, it is ...