Now showing items 1-4 of 4

 • Kostní implantáty na bázi železa 

  Bachmayer, Marek
  Předkládaná práce se zabývá možností použití kovových materiálů při výrobě kostních implantátů. V práci jsou zahrnuty informace o stavbě a vlastnostech kostí, obsaženy jsou i informace o tělních tekutinách a obsahu a ...
 • Posouzení vlivu monomerů formaldehydových pryskyřic na životní prostředí 

  Kalčíková, Gabriela
  V současné době jsou každoročně produkovány tisíce nových látek jejichž vliv na životní prostředí není znám. Mnohé z těchto látek jsou záměrně nebo lidskou nedbalostí vypouštěny do přírody, kde mohou být transportovány a ...
 • Řízení rozpustnosti biodegradovatelných obalů na bázi škrobu 

  Krobot, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a testováním biodegradovatelných fólií na bázi škrobu. Cílem práce je laboratorní příprava fólií na bázi různých druhů škrobu, glycerolu, polyvinylalkoholu a s přídavkem plastifikátoru ...
 • Vlastnosti biokompozitů na bázi lněných vláken 

  Pelánová, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kompozity, které jsou tvořené degradovatelnými složkami. Teoretická část se zabývá problematikou kompozitních materiálů, úpravami vláken a vlastnostmi. Účelem této práce je vytvořit ...