Now showing items 1-7 of 7

 • Autonomní měřič impedance 

  Voda, Zbyšek
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení schopného autonomně měřit impedanci biologických materiálů. Cílem je vytvoření prototypu, který zpřístupní jednoduché webové rozhraní pro sběr dat z měření impedance v čase. Zařízení ...
 • Bioimpedance Signal Processing 

  Valíčková, Vladimíra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This study deals with detection of important points in derivate bioimpedance signal that may be further used in various medical applications, for example in calculation of the Pulse wave velocity. This work compares three ...
 • A Comparative Study of Two Fractional-Order Equivalent Electrical Circuits for Modeling the Electrical Impedance of Dental Tissues 

  Herencsár, Norbert; Freeborn, Todd; Kartci, Aslihan; Cicekoglu, Oguzhan (MDPI, 2020-10-03)
  Background: Electrical impedance spectroscopy (EIS) is a fast, non-invasive, and safe approach for electrical impedance measurement of biomedical tissues. Applied to dental research, EIS has been used to detect tooth cracks ...
 • Elektro-hydrodynamický model pro bioimpedanční pletysmografii 

  Vyroubal, Petr
  Předkládaná dizertační práce se zabývá studiem elektro-hydrodynamiky v oblasti numerického modelování biomechanických systémů, konkrétně v metodě bioimpedanční pletysmografie. Řešení úlohy pulsujícího proudění krve v pružné ...
 • An Empirical Study of Fatigue-Induced Electrical Impedance Models of Biceps Tissues 

  Herencsár, Norbert (IEEE, 2020-10-05)
  Electrical impedance myography (EIM) is a noninvasive approach to muscle assessment based on the measurement of the electrical impedance in frequency range of interest. In this paper, fatigue-induced electrical impedance ...
 • Metody měření podkožního tuku 

  Marek, Vojtěch
  Tato práce se zabývá porovnáním metod měření podkožního tuku. Stručně popisuje tělesnou stavbu, zabývá se rešerší nejvýznamnějších metod měření podkožního tuku. Popisuje použité přístroje, které byly použity při měření. ...
 • Vodivostní model lidské tkáně pro účely elektroporace 

  Zelinková, Kateřina - Šarlota
  Tato bakalářská práce řeší problematiku šíření vysokonapěťového pulzu při elektroporaci na cílovou ablační oblast. Pří bližším zkoumání vlivu elektroporace bylo nutné se nejprve teoreticky seznámit s elektrickými jevy v ...