Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanické vlastnosti titanových slitin 

    Prudíková, Alena
    Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše a shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti čistého titanu, jako je například zařazení ...