Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh bioplynové stanice 

    Kocián, Oldřich
    Diplomová práce je zaměřena na možnost využití biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici. V úvodní části je popsán princip tvorby bioplynu a rovněž jsou popsány vybrané konkrétní bioplynové stanice, na kterých ...