Now showing items 1-1 of 1

  • Odhad entropie a komprese biologických sekvencí 

    Miščík, Peter
    Táto diplomová práca popisuje poznatky o biologických sekvenciách, princípy odhadu entropie a možnosti kompresie DNA sekvencií pomocou substitučných metód. Text obsahuje praktickú časť, kde sú využité kompresné algoritmy ...