Now showing items 1-7 of 7

 • Bioplynové stanice připojené do rozvodů zemního plynu 

  Ondra, Jaromír
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání, zpracování, úpravy, čištění a využití bioplynu. V této práci je provedena rešerše daného tématu, seznámení s postupy řešení různých problémů v tomto oboru. Dále se ...
 • Nové technologie pro efektivní provoz bioplynových stanic 

  Uhlířová, Marcela
  Bakalářská práce je zaměřena na nové technologie pro efektivní provoz bioplynových stanic. V úvodní části je popsán provoz bioplynové stanice, její produkty a nedostatky spojené s bioplynovými stanicemi. Hlavní část práce ...
 • Vliv mebránové separace bioplynu na stávající provoz bioplynové stanice 

  Svoboda, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu metodou membránové separace. Řeší vliv implementace malého výzkumného zařízení na stávající provoz bioplynové stanice. Posouzení vlivu na ...
 • Využití bioplynu v dopravě 

  Strnadel, Bronislav
  Předmětem této bakalářské práce je využití bioplynu jako paliva pro motory dopravních pro-středků. Nejprve je vysvětlen způsob výroby, úpravy a využití bioplynu. Poté je porovnána situace v České republice a ve Švédsku. ...
 • VYUŽITÍ BIOPLYNU V DOPRAVĚ 

  Štylárek, Milan
  Cílem této práce je vyhodnotit možnosti použití bioplynu jako alternativního paliva pro spalovací motory dopravních prostředků. Práce se zabývá jak problematikou produkce a distribuce vyčištěného bioplynu, tak i situací v ...
 • Využití bioplynu v plynárenské síti 

  Frühbauer, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje technologiím čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu pro následné využití bioplynu v plynárenské síti. Hlavní náplní práce bylo zaměření se na metodu tlakových změn (PSA), jež je jednou z ...
 • Zemní plyn jako palivo pro spalovací motory 

  Hromádka, Adam
  Obsahem práce je stručný souhrn a charakteristika alternativních paliv spalovacích motorů. Hlavním cílem je podrobné rozebrání aplikace zemního plynu z hlediska provozního, ekonomického a ekologického.