Now showing items 1-10 of 10

 • Bezpečnost biometrických systémů 

  Lodrová, Dana
  Hlavním přínosem této práce jsou dva nové přístupy pro zvýšení bezpečnosti biometrických systémů založených na rozpoznávání podle otisků prstů. První přístup je z oblasti testování živosti a znemožňuje použití různých typů ...
 • Biometrické testování živosti - mechanické vlastnosti 

  Zaklová, Kateřina
  Práce je zaměřena na mechanické metody testování živosti u otisků prstů. Teoretická část popisuje biometrické systémy, měření jejich spolehlivosti, druhy senzorů a některé z metod pro určování živosti. Pro tuto práci byly ...
 • Biometrie cévního řečiště prstu 

  Stibůrek, Miroslav
  Tato práce pojednává o základních biometrických pojmech, historii biometrie, metodách získání a rozpoznání charakteristických rysů jedince. V práci jsou dále obsaženy poznatky z fyziky, anatomie a fyziologie člověka, které ...
 • Biometrie krevního řečiště prstu 

  Bělehrádek, Stanislav
  V této práci jsou uvedeny základní pojmy z oboru biometrie se zaměřením na biometrii krevního řečiště prstu optickými metodami. Práce obsahuje i doplňující informace mimo jiné i z fyziky a anatomie, které jsou důležité pro ...
 • Emocionální kartografie 

  Rygálová, Monika
  Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat ...
 • Otestování možností biometrického systému - technologie geometrie ruky 

  Hrnčiřík, Matej
  Tato práce popisuje problematiku testování jedné z mnoha biometrických technologií - technologii geometrie ruky. Pro otestování této technologie bylo navržených a provedených několik postup ů . Veškeré testování probíhalo ...
 • Otestování možností biometrického systému - technologie otisků prstů 

  Šuta, Matej
  Tato práce popisuje technologie, které v současnosti používají senzory při snímaní otisků prstů. Pro otestování vlastností těchto senzorů je navrženo několik postupů. Tyto postupy jsou zaměreny na testování vlivu prostředí ...
 • Podpora pro autentizaci pomocí otisků prstu 

  Bartoň, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je podpora pro autentizaci uživatele pomocí otisků prstů v pracovním prostředí KDE v operačním systému Linux. Popisuje základní  pojmy z počítačové bezpečnosti a možnosti prokázání identity. Věnuje ...
 • Rekonstrukce krevního řečiště prstu ve 3D z videosekvence 

  Záleský, Jiří
  Cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce zařízení pro snímání videosekvencí kardiovaskulárního systému v prstu lidské ruky a následný návrh a implementace způsobu extrakce dat pro jeho rekonstrukci do 3D modelu.
 • Rozpoznávání živosti otisků prstů 

  Lodrová, Dana
  Cílem této práce je po nastudování literatury, týkající se rozpoznávání otisků prstů se zaměřením na testování živosti, podání podrobného přehledu hardwarových i softwarových metod testování a dále pak popsání mnou ...