Now showing items 1-3 of 3

 • Gecko Mimicking Surfaces 

  Fecko, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Adhesive capabilities of a gecko lizard have been the subject of many studies and an inspiration for many artificial imitations and inventions. This work proposes a design of synthetic gecko mimicking structures in a form ...
 • Mikrostruktury mimikující povrch tlapky gekona 

  Fecko, Peter
  Adhezní schopnosti gekona byly předmětem mnoha studií a inspirací pro vytvoření mnoha napodobenin. Tato práce navrhuje vlastní verzi umělých gekoních struktur ve tvaru mikroskopických pilířů, které by vykazovaly adhezní ...
 • Numerická analýza bio-mimetického konceptu řízení proudu na povrchu křídla 

  Čermák, Jakub
  V této diplomové práci je provedena optimalizace profilu křídla vybaveného elastickou klapkou umístěnou na horní straně profilu. Optimalizační proces je proveden s vyžitím CFD prostředků, konkrétně URANS metody. V prvních ...