Now showing items 1-2 of 2

  • Biotransformace aromatických nitrolátek 

    Tomeček, Jaromír
    Kontaminace životního prostředí aromatickými nitrolátkami, ať už se jedná o výbušniny, pesticidy nebo ostatní podobné látky, je celosvětovým a donedávna i přehlíženým problémem. Následující text se zaměřuje na kontaminaci ...
  • Biotransformace aromatických nitrolátek 

    Číhalová, Martina
    Rešeršní zpracování průběhu aerobní biotransformace aromatických polynitrolátek a metod detekce a analytického stanovení transformačních meziproduktů.