Now showing items 1-7 of 7

 • Design of a Microwave Duplexer without Ferrite and without Magnet 

  Mejri, F.; Aguili, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  In this paper we present the design, realization and characterization of a microwave duplexer, compact, easy to realize and integrate into systems such as ground penetrating radars. It is made without the use of ferrite ...
 • Diferenční zesilovače s bipolárními tranzistory 

  Vyroubal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií diferenčních zesilovačů s bipolárními tranzistory, přehledem jejich základních zapojení a prozkoumání jejich vlastností za pomoci počítačové simulace programem OrCAD PSpice. Na ...
 • Maticový sluchátkový zesilovač pro studiový monitoring 

  Štěrba, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem maticového sluchátkového zesilovače pro studiový monitoring. Jedná se o účelové zařízení pro míchání více zvukových kanálů do sluchátek interpretů, které se využívá při pořizování zvukových ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač pro dva satelity a subwoofer ve třídě AB 

  Cupák, Jan
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě AB. Dále se zabývá doplněním koncového zesilovače dalšími funkčními bloky a to předzesilovače, korekčního zesilovače a aktivní výhybky. ...
 • Preventing Inductive Output Impedance of High-Frequency Emitter Follower Stages 

  Nerad, J.; Tozer, R. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-04)
  Large output inductance is one of major issues of high-frequency emitter follower design. The most often suggested technique to reduce its value is the decreasing of AC transconductance which offers small output inductance ...
 • Proudové zdroje a aktivní zátěž v bipolární technologii 

  Janík, Pavel
  Proudové zdroje s bipolárními tranzistory a jejich použití jako aktivní zátěže u zesilovačů.
 • Systém pro počítačové měření charakteristik tranzistorů 

  Krásl, Martin
  Práce se zabývá metodami měření charakteristik tranzistorů ve třech základních zapojeních. U každého ze zapojení je uveden příklad charakteristiky získané ze simulátoru. Z výsledných charakteristik jsou odečteny diferenční ...