Now showing items 1-15 of 15

 • BER and Availability Measured on FSO Link 

  Kvicala, R.; Kvicera, V.; Grabner, M.; Fiser, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-09)
  The BER and the availability belong among the basic qualitative parameters of free space optical (FSO) links. The BER parameter is usually mentioned by FSO manufacturers, but it is not defined what conditions a certain ...
 • Diversity and MIMO Performance Evaluation of Common Phase Center Multi Element Antenna Systems 

  Papamichael, V.; Karaboikis, M.; Soras, C.; Makios, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  The diversity and Multiple Input Multiple Output (MIMO) performance provided by common phase center multi element antenna (CPCMEA) systems is evaluated using two practical methods which make use of the realized active ...
 • Effects of Imperfect Reference Signal Recovery on Performance of SC and SSC Receivers over Generalized Fading Channels 

  Nikolic, B. Z.; Djordjevic, G. T.; Milosevic, N. D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  This paper presents the study of the effects of imperfect reference signal recovery on the bit error rate (BER) performance of dual-branch switch-and-stay combining (SSC) and multibranch selection combining (SC) receivers ...
 • Efficient Use of Mobile Radio Channels 

  Danek, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-09)
  This paper deals with GMSK and 4-Level FSK modulation schemes which are adopted in the land mobile services. The analysis of group delay interaction has been carried out by approximative mathematical reflections. Better ...
 • FPGA Based Test Module for Error Bit Evaluation in Serial Links 

  Kolouch, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-04)
  A test module for serial links is described. In the link transmitter, one module generates pseudorandom pulse signal that is transmitted by the link. Second module located in the link receiver generates the same signal and ...
 • Model optického komunikačního systému na principu OFDM 

  Fíla, Lukáš
  Práce zkoumá způsoby generování signálu OFDM a metody kanálového kódování LDPC. Popisuje tvorbu základních modulů komunikačního systému v programu Matlab a metody simulace atmosférického přenosového prostředí zahrnující ...
 • MODELOVÁNÍ A IMPLEMENTACE SUBSYSTÉMŮ KOMUNIKAČNÍHO ŘETĚZCE V OBVODECH FPGA 

  Kubíček, Michal
  Současné obvody pro obnovu bitové synchronizace jsou stále ve většině případů založené na analogové smyčce fázového závěsu. Analogovou část obvodu je třeba pro každou výrobní technologii znovu navrhnout a migrace takového ...
 • Modelování PLC komunikačního systému pro zajištění spolehlivosti komunikace 

  Procházka, Vít
  Diplomová práce se zabývá popisem a vlastnostmi datové komunikace po silových vedeních, účelem a jejími výhodami a nevýhodami. Dále jsou zde popsány modulace a kanálové kódování, které jsou v PLC používány. Stěžejní část ...
 • Návrh typu modulace pro prostředí s rušením 

  Bělohlávek, Jiří
  Tato práce stručně popisuje základní typy modulačních technik určených pro přenos binárního signálu. Shrnuje výhody i nevýhody použití jednotlivých modulačních technik a představuje možné způsoby modulace a demodulace. ...
 • New Channel Coding Methods for Satellite Communication 

  Rumanek, J.; Sebesta, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  This paper deals with the new progressive channel coding methods for short message transmission via satellite transponder using predetermined length of frame. The key benefits of this contribution are modification and ...
 • NOVÉ METODY KANÁLOVÉHO KÓDOVÁNÍ PRO DRUŽICOVOU KOMUNIKACI 

  Rumánek, Jaroslav
  Disertační práce se zabývá problematikou nových progresivních metod kanálového kódování při přenosu datových zpráv prostřednictvím družicového transpondéru. Součástí práce je návrh systému pro přenos krátkých textových ...
 • Quasi Cyclic Low Density Parity Check Code for High SNR Data Transfer 

  Islam, M. R.; Kim, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  An improved Quasi Cyclic Low Density Parity Check code (QC-LDPC) is proposed to reduce the complexity of the Low Density Parity Check code (LDPC) while obtaining the similar performance. The proposed QC-LDPC presents an ...
 • Rušení v bezdrátových sítích a jejich modelování (AWGN, Rayleigh, Rice fading channels) 

  Hloušek, Tomáš
  Tato práce popisuje a modeluje rušení v bezdrátových sítích v reálných komunikačních kanálech. Přijatý signál v únikovém kanále je ovlivněn mnoha zkresleními a přídavným šumem. Reálný kanál ovlivňuje signál šumem a úniky. ...
 • Souběh fotonických služeb v optickém vlákně 

  Látal, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na společný přenos vybraných fotonických služeb jedním jednovidovým optickým vláknem. V práci je rozebrána problematika společného přenosu více fotonických služeb jedním optickým vláknem při ...
 • Wireless Powered Relaying Networks Under Imperfect Channel State Information: System Performance and Optimal Policy for Instantaneous Rate 

  Do, D. T.; Nguyen, H. S.; Voznak, M.; Nguyen, T. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  In this investigation, we consider wireless powered relaying systems, where energy is scavenged by a relay via radio frequency (RF) signals. We explore hybrid time switching-based and power splitting-based relaying protocol ...