Now showing items 1-11 of 11

 • Dependence between the thickness and the strength of joints of one-layer bitumen sheets 

  Petříček, Tomáš; Kacálek, Petr (EDP Sciences, 2019-04-12)
  This paper focuses on the examination of interdependence of thickness of bitumen sheets and strength characteristics of their mechanically fastened joints. Bitumen sheets with two different thicknesses, which are to be ...
 • Dvouvrstvý koberec drenážní s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Klimeš, Petr
  Cílem této práce je zpracovat rešerši literatury týkající se použití dvouvrstvých drenážních systémů, určit zásady pro návrh směsí typu asfaltový koberec drenážní. Jsou navrženy směsi drenážního koberce PA 8, PA 11 a PA ...
 • Navrhování asfaltových směsí a zkoušení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací 

  Dlouhý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zkoušením vstupních materiálů pro návrh asfaltových směsí, kde byly provedeny zkoušky kameniva a asfaltového pojiva. Následně proběhlo navržení dvou asfaltových směsí, české směsi ACO 11+ a německé ...
 • Návrh a posouzení asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Hotař, Petr
  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek podle normy ČSN EN 13108-2 a TP 148. Práce vychází z prostudované ...
 • Návrh asfaltové směsi s použitím 30 % R-materálu a její posouzení funkčními zkouškami 

  Horáček, Daniel
  Cílem mojí bakalářské práce je návrh asfaltové směsi s vyšší životností (směsi typu VMT 16) a její následné posouzení vybranými funkčními zkouškami. Směsi VMT se používají pro ložní a podkladní vrstvy vozovek s vyšším ...
 • Přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu 

  Vlk, Petr
  V roce 2005 [1] byla představena revidovaná evropská norma 12697-11, která nabízí výběr ze tří odlišných metod zkoušení přilnavosti asfaltového pojiva na kamenivu. Statická metoda popsaná v části B má několik podobností s ...
 • Rodinný dům 

  Filla, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dispozice a zpracováním projektové dokumentace pro provedení rodinného domu s jednou bytovou jednotkou na svažité parcele číslo 140/12 v katastrálním území Vohančice. Jedná se o objekt o ...
 • Studie strojů pro tvorbu asfaltových krytů vozovek 

  Calábek, Daniel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat shrnutím technologického řešením konstrukce asfaltových vozovek a jejich tvorby s novodobými trendy. Dále rozborem shrnujícím přehled současného stavu silničních strojů-finišerů, s ...
 • Studium organické hmoty lignitu 

  Doskočil, Leoš
  Tato práce se zabývá studiem organické hmoty jihomoravského lignitu pomocí dostupných fyzikálně-chemických metod a obdržené výsledky jsou případně zohledněny pro neenergetické aplikace lignitu. Organická hmota lignitu byla ...
 • Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací 

  Klusková, Jana
  Diplomová práce se zabývá možností využití recyklovaných polymerů do asfaltových směsí. V teoretické části práce je přiblížena celosvětová problematika s plastovými odpady, včetně zkušeností zahraničních zemí, kde je již ...
 • Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací 

  Klusková, Jana
  Diplomová práce se zabývá možností využití recyklovaných polymerů do asfaltových směsí. V teoretické části práce je přiblížena celosvětová problematika s plastovými odpady, včetně zkušeností zahraničních zemí, kde je již ...