Now showing items 1-11 of 11

 • Suppressing the Effect of Impulsive Noise on Millimeter-Wave Communications Systems 

  Shhab, L.; Rizaner, A.; Ulusoy, A. H.; Amca, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-06)
  The Fifth Generation (5G) wireless communication systems are expected to satisfy higher data rates, network scalability, increasing number of connections and higher traffic densities in a cost-effective manner. The key ...
 • Technologie výroby výztuhy pro automobil 

  Spurný, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2301-2 předkládá návrh technologie postupu výroby výlisku – výztuhy karoserie automobilu z materiálu H 220 P a konstrukční návrh nástroje pro operace lisování 1, 2 a ...
 • Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu 

  Rozum, Josef
  Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou ...
 • Výroba součásti dveřního zamykání sdruženým nástrojem 

  Nečas, Petr
  Akademická práce, vypracovaná v rámci inženýrského studia, předkládá návrh optimální výroby západky zámku garážových vrat, jehož výchozím polotovarem je plech o tloušťce 1,5 mm z oceli S275JR. Zhodnocením problematiky ...
 • Výroba součásti plošným tvářením 

  Hrnčál, Zdeněk
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh technologie výroby součásti z hlubokotažného ocelového plechu 11 305.21. Na základě literární studie problematiky stříhání, hlubokého tažení a ...
 • Výroba součásti plošným tvářením 

  Nutilová, Marcela
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru strojírenská technologie (2303T002) předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu S420MC stříháním, ohýbáním a lisováním. Na základě literární studie ...
 • Výroba součásti rámu střechy automobilu plošným tvářením 

  Marák, Daniel
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2326 předkládá návrh technologie postupu výroby výlisku – dílce z mikrolegované oceli s vyšší mezí kluzu H 240 LA a konstrukční návrh nástroje pro jeho lisování. Na ...
 • Výroba štítku motocyklu technologií postupového stříhání 

  Jandík, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby motocyklového štítku. Štítek je z korozivzdorného, hliníkového plechu (42 4412). Výroba probíhá na lince se značnou automatizací a řízením pomocí CNC. Při maximálním vytížení ...
 • Výroba třmenu sdruženým nástrojem 

  Brodský, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem sdruženého nástroje pro výrobu třmenu. Třmen je vyroben z oceli 17 240 a jeho tloušťka je 1,5 mm. Velikost série je 400 000 kusů. Na základě konstrukčních výpočtů byl navržen nástroj a pro ...
 • Zefektivnění výroby rotačních součástí na soustružnických automatech 

  Bauer, Vít
  Zefektivnění výroby polotovarů utahovacích hrotů na dlouhotočných automatech. Rozbor stávajícího stavu. Návrh oblastí vhodných ke zlepšení stavu. Návrh opatření formou změny řezných podmínek, změny geometrie nástroje, nebo ...
 • Zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy 

  Bartusek, Břetislav
  Cílem bakalářské práce je návrh nové technologie pro zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy z korozivzdorné oceli DIN 1.4301 tloušťky plechu 0,8mm. Čtvercové otvory budou zhotoveny do polotovaru plechu s již ...